Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn - Ngài là bậc Ứng Cúng, Đấng Chánh Biến Tri

Trang Chủ   Tin Tức   Thượng Tọa Bửu Chánh   Sư Cô Tâm Tâm   Thực Hành   Vấn Đáp   Thư Viện   Liên Hệ   Liên Kết

         
   

Xin quư phật tử lưu ư theo dơi phần Tin Tức để xem những nội dung mới được cập nhật

   
         
         
   

THƯ NGỎ

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 

Kính Bạch: -   Chư Tôn Đức Tăng

                     -   Chư Tôn Đức Ni

Kính Thưa: -   Quư Phật Tử trong và ngoài nước.

Người xuất gia cũng như người cư sĩ nào cũng muốn học hỏi chính KIM NGÔN của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. KIM NGÔN này đă được kiết tập thành Đại Tạng c̣n gọi là Tam Tạng Kinh Điển: Tạng Kinh, Tạng Luật và Tạng Luận. Đại Tạng được ghi lại bằng tiếng Pali, về sau được biên dịch ra nhiều thứ tiếng khác, trong đó có tiếng Việt.

Phật pháp đă được quăng diễn và truyền bá rộng răi ở VN hơn 2000 năm nay, kinh điển cũng đă được giảng dạy ở các trường Phật học. Nhưng để được tuần tự t́m hiểu chuyên sâu vào TỪNG BÀI KINH MỘT, TRONG TỪNG BỘ CỦA TỪNG TẠNG một th́ vẫn c̣n là điều mong ước, chờ đợi và trăn trở của rất nhiều người trong hàng xuất gia, hàng cư sĩ cũng như hàng học giả muốn học hỏi Đại Tạng. Ḥa trong niềm mơ ước và trăn trở đó, chúng con đă cố gắng thử nghiệm giảng giải Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) tuần tự từng chi pháp một để từng bước giúp người nghe hiểu được căn bản Phật học và cũng là từng bước thấy được tâm của ḿnh mà tu tập chuyển hóa tâm thức. Đây cũng chính là nền tảng hiểu biết để thực hành thiền Vipassana đưa đến Tuệ giải thoát. Chúng con đă bắt đầu sự thử nghiệm này từ năm 2003 đến nay và cũng vẫn c̣n đang tiếp tục. Tuy cách thức giảng dạy trường quy này có phần khô khan và chuyên sâu vào kinh điển nhưng người nghe cũng rất hoan hỉ nổ lực tiếp nhận v́ hiểu rơ rằng, giờ đây ĐỨC TIN đối với Tam Bảo được nối liền với chân trời TRÍ TUỆ rộng mở. Đó là CHÁNH TÍN đang phát sinh trong tâm của người con Phật. CHÁNH TÍN này nếu được hội đủ duyên lành sẽ nở rộ khắp nơi . . .

Được khích lệ của các bậc Tôn túc và Phật tử, chúng con, chúng tôi mạnh dạn mở một trung tâm giảng dạy Đại Tạng và Thiền Đường Vipassana. Có được một nơi ổn định th́ việc trang bị, sắp xếp máy móc thu h́nh, thu tiếng được nhiều thuận tiện, học viên có chỗ học thường xuyên, thiền sinh có chỗ hành thiền yên tĩnh, việc thỉnh Giảng Sư và Thiền Sư đến giảng và hướng dẫn tu tập cũng thuận lợi, dễ dàng. Nhờ đấy, ước mơ có được một thiền đường trong Thành Phố được toại nguyện. Ước mơ được học hỏi Đại Tạng một cách chuyên sâu, có người giảng giải và được lưu lại qua băng, đĩa để phổ biến rộng răi đến tận tay người học sẽ trở thành hiện thực.

  

Kính bạch:  -    Chư Tôn Đức Tăng

                      -    Chư Tôn Đức Ni

Kính thưa:   -    Quư Phật Tử

Bấy lâu nay được sự khích lệ và hoan hỉ tán đồng của chư Tôn đức và Phật tử, nay chúng con, chúng tôi hân hoan chờ đợi sự TIẾP TAY, TIẾP SỨC của chư Tôn Đức và quư Phật Tử: GÓP MỘT TẤC ĐẤT, MỘT VIÊN GẠCH H̉A VỚI TẤM L̉NG THNH TỊNH VÀ CAO QUƯ HƯỚNG VỀ PHÁP HỌC VÀ PHÁP HÀNH, th́ ngôi giảng đường Đại Tạng và Thiền Đường Vipassana MAU CHÓNG ĐƯỢC THÀNH TỰU và việc giảng dạy tu tập ĐƯỢC SỚM TIẾN HÀNH.

Chúng con, chúng tôi rất hoan hỉ đón nhận TỊNH TÀI, TỊNH VẬT hùn phước và LỜI CHÚC LÀNH của chư Tôn Đức và quư Phật Tử gởi đến cho giảng đường Đại Tạng và Thiền Đường Vipassana được hội đủ duyên lành thành tựu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ Chư Tôn Đức Tăng, Chư Tôn Đức Ni và Quư Phật Tử cùng pháp quyến và bửu quyến của tất cả chúng ta đều được sức khỏe, b́nh yên, tấn hóa và Tuệ giác sớm viên thành.

Nam Mô Công đức lâm Bồ Tát Mahatat

Nam Mô Hoan hỉ Tạng Bồ Tát Mahatat

Đồng cẩn bạch.

 

 

 

Thích Nöơ Taâm Taâm                                                              Thích Nöơ Aùnh Lieân

(Giaûng Vi Dieäu Phaùp)                                                  (Truï tŕ Ṭnh Xaù Ngoïc Ñieàn)

 

Đây là địa chỉ liên hệ:

1- Ni sư Ánh Liên, thế danh Văn Thị Lan (trụ tŕ Tịnh xá Ngọc Điền, 142 Bùi Công Minh – Long Điền – Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam). Điện thoại: 0918005578

2- Sư Cô Tâm Tâm, thế danh Lê Thị Tâm (568/5/20 Lạc Long Quân phường 5 Quận 11 Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam). Điện thoại: 0909893350 – 39751501.

3- Beneficiary: Văn Thị Lan, Lê Thị Tâm (đồng sở hữu số tài khoản nầy)
Account No: 101020000418744 (USD)
Beneficiary Bank: Vietnam H Bank for industry and trade (swift code: ICBVVNVX). Branch No 12 Swift code: ICBVVNVX944.
Bank address: 473 Lạc Long Quân street, Tân Phú District, Hồ Chí Minh city, Việt Nam.

4- Phật tử tại Hoa Kỳ có thể gởi check cho hội từ thiện MilkCare Foundation.
Pay to the order of: MilkCare Foundation
Note: “Gởi Sư Cô Tâm Tâm xây giảng đường”
MilkCare Foundation
P.O.Box 3575
Santa Clara, Califoria 95055-3575USA
http://milkcare.org/
Phone/Fax: (408) 243-4526
E-mail:
info@milkcare.org
Chọn 1 khoảng trống trên check viết là: “For Deposit Only” (pḥng khi thư bị trộm hay mạo nhận)

 

 

   
         
         
   

Hit Counter

   

 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn - Ngài là bậc Ứng Cúng, Đấng Chánh Biến Tri

Trang Chủ   Tin Tức   Thượng Tọa Bửu Chánh   Sư Cô Tâm Tâm   Thực Hành   Vấn Đáp   Thư Viện   Liên Hệ   Liên Kết