Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn - Ngài là bậc Ứng Cúng, Đấng Chánh Biến Tri

Trang Chủ   Tin Tức   Thượng Tọa Bửu Chánh   Sư Cô Tâm Tâm   Thực Hành  Vấn Đáp   Thư Viện   Liên Hệ   Liên Kết

  (Kính mong quư phật tử download, gởi thư hồi âm nhằm giúp chúng tôi biết kết quả hoạt động của website, cảm ơn)  
Liên lạc Sư cô Tâm Tâm:    
Điện thoại di động: 090 989 3350 - Thư Ngỏ  
Điện thoại bàn: 84-08-3975 1501    
  - Giới thiệu vi diệu pháp  
Số tài khoản:    
Văn Thị Lan (ni sư Ánh Liên) - Bảng chi pháp vi diệu pháp (nhấp vào từng phần để download bài giảng về máy)  
hoặc    
Lê Thị Tâm (sư cô Tâm Tâm) - Bài giảng vi diệu pháp (mục lục tổng quát, có thể download bài giảng)  
Ngân hàng VietinBank    
101010_00_1709934 - Các Bài Giảng Khác (file.mp3)  
Điểm giao dịch:    
473 Lạc Long Quân - P.5-Q.11 - TP.HCM - Thơ Ṿng Đời  
Điện thoại: 975 0584    
  - Bảng Chi Pháp Vi Diệu Pháp - Tâm Vương và Sở Hữu Tâm  
    (nhấp vào từng Tâm Vương để xem các Tâm Sở trực thuộc)  
     
 

- Các bài giảng về Sở hữu tà kiến 17/01/2010 - 07/08/2011

 
  - Các bài giảng về Sở hữu ngã mạn 13/08/2011 - 04/09/2011  
  - Các bài giảng về Sân tật lận hối 11/03/2012 - 08/04/2012  
  - Các bài giảng về Sở hữu hoài nghi 13/05/2012 - 02/06/2012  
  - Các bài giảng về Sở hữu bất thiện 02/09/2012 - 14/04/2013  
  - Các bài giảng về Sở hữu tịnh hảo 21/04/2012 - 05/01/2013  
  - Các bài giảng về Sở hữu Hành xả 12/01/2014 - 23/03/2014  
 

Xin lưu ý:

Hiện giờ các bài giảng còn ít, vì chưa có giảng đường riêng, phải mượn tạm giảng đường của các chùa hoặc thiền viện khác. Chất lượng các bài giảng (âm thanh, hình ảnh) trong các  bài giảng chưa cao vì thời gian đầu thiếu phương tiện và nhân lực hỗ trợ. Hy vọng trong tương lai, chúng ta có giảng đường riêng, phương tiện và nhân lực đầy đủ sẽ tiến hành chỉnh sửa các bài giảng cho hoàn thiện hơn.

Vì mỗi file giảng có thời gian thoại dài hơn 1 giờ, nên Website tạm thời không hỗ trợ nghe trực tuyến trên web, quý phật tử nên download lưu trữ trong ổ cứng (hard disk), khi nào rãnh thì nghe sẽ tiện lợi hơn.

                         Kính Mong Quý Phật Tử Cảm Thông Về Mọi Phương Diện.

 

 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn - Ngài là bậc Ứng Cúng, Đấng Chánh Biến Tri

Trang Chủ   Tin Tức   Thượng Tọa Bửu Chánh   Sư Cô Tâm Tâm   Thực Hành   Vấn Đáp   Thư Viện   Liên Hệ   Liên Kết