Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn - Ngài là bậc Ứng Cúng, Đấng Chánh Biến Tri

Trang Chủ   Tin Tức      Sư Cô Tâm Tâm   Thực Hành   Vấn Đáp   Thư Viện   Liên Hệ   Liên Kết

Mới :

Bài giảng Sư cô Tâm Tâm

Video www.youtube/2011nguyenmy
Audio Sở hữu Chánh Thân - Chánh Tâmến ngày 1/6/2014)


 

 

 

 

 

 

Tâm dẫn đầu các pháp

Tâm chủ, tâm tạo tác

Nếu nói hay hành động

Với tâm ư ô nhiễm

Khổ năo sẽ đi theo

Như xe theo vật kéo

              Pháp Cú 1


Tượng Đức Phật Thích Ca Tại Chánh Điện Bồ Đề Đạo Tràng

 

 Tâm dẫn đầu các pháp

Tâm chủ, tâm tạo tác

   Nếu nói hay hành động

Với tâm ư trong sạch

  Hạnh phúc sẽ theo sau

      Như bóng không rời h́nh

                                Pháp Cú 2


Toàn cảnh Bồ Đề Đạo Tràng

Đại Tháp Bồ Đề Đạo Tràng

 

Trong tuần lễ thứ tư, Đức Phật ngự trong "bảo cung" (ratanaghara, cái pḥng bằng ngọc, trong ư nghĩa "cái pḥng quư báu") để suy niệm về những điểm phức tạp của tạng luận (Abhidhamma, giáo lư cao siêu - v́ lẽ ấy, nơi đây được gọi là "bảo cung")Kinh sách ghi nhận rằng khi Ngài suy luận về lư Nhân Quả Tương Quan (Paṭṭhāna), bộ khái luận thứ bảy của Tạng Luận, tâm và thân Ngài trở nên hoàn toàn tinh khiết và do đó phát tủa ra một vầng hào quang sáu màu: xanh dương (nīla), vàng (pīta), đỏ (lohita), trắng (odāta), cam (mañjeṭṭha), và năm màu pha lẫn (pabhassara).

(Trang 67, sách Đức Phật và Phật Pháp, tác giả: Nārada - dịch giả: Phạm Kim Khánh)

 

 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn - Ngài là bậc Ứng Cúng, Đấng Chánh Biến Tri

Trang Chủ   Tin Tức   Thượng Tọa Bửu Chánh   Sư Cô Tâm Tâm   Thực Hành   Vấn Đáp   Thư Viện   Liên Hệ   Liên Kết